Логопедичний сайт Логопедична школа Альони Король

Граматика

Логопедичні ігри для формування граматично правильного мовлення

Діти до початку навчання у школі повинні оволодіти граматичною будовою мовлення, тобто навчитись правильно відмінювати різні частини мови, змінювати їх за родами та числами, утворювати та вживати слова із суфіксами та префіксами, вживати прийменника та сполучники, складати складносурядні та складнопідрядні речення, узгоджувати слова у реченні.

Однак дошкільнята спеціально не вивчають правила. Вони засвоюють граматичну будову мовлення інтуїтивно, під час спілкування. Починаючи з другої половини другого року життя дитини її словниковий запас різко зростає. Саме в цей період і починається активне засвоєння граматичної будови рідної мови.  Цей процес є досить складним і не буває без помилок.

В логопедичні ігри граємо – граматику вивчаємо

Для обстеження граматичного аспекту дитячого мовлення, а також для подальших занять з формування та розвитку граматичної компетентності слід використовувати логопедичні ігри та вправи.

Спеціально підібрані логопедичні ігри та вправи допоможуть:

  1. визначити, які саме помилки характерні для дитини та як часто вони трапляються у мовленні;
  2. усунути наявні граматичні порушення;
  3. сформувати граматичну компетентність дошкільників.

Про логопедичні ігри для засвоєння вживання однини та множини у мовленні дитини читайте тут.

Терміни формування граматичної компетентності

Під граматичною компетентністю розуміємо:

  • правильне вживання всіх граматичних категорій (роду, числа, відмінкових закінчень);
  • вільне вживання різних типів речень (простих, складних, зі сполучниками);
  • володіння формами мовленнєвого етикету (формами звертання, вибачень тощо).

У дітей 3-го року життя починають з’являтися форми множини (яблуко - яблука), зменшувальні суфікси (яблучко), деякі відмінки іменників (мама, мамі, з мамою), минулий і теперішній час дієслів (падає, падав), наказовий спосіб (поклади, принеси). Також у цьому віці розпочинається інтуїтивне засвоєння процесу словотвору за допомогою префіксів і суфіксів (їхати, приїхати, заїхати).

У дітей 4-го року життя у мовленні наявні прості прийменники (у коробці, на вікні), більшість відмінкових закінчень (бабуся, з бабусею, до бабусі), діти вправляються в перших спробах словотворення, однак у мовлення часто трапляються різні граматичні помилки.

Діти 5-го року життя правильно узгоджують прикметники з іменниками і числівниками (жовта ложка, жовте сонце, чотири жовтих кубика), правильно вживають число та рід іменників (два бегемота, дві миші), відмінкові закінчення. Діти вже можуть за аналогією утворювати прикметники від іменників (скло – скляний, малина – малиновий), нові слова за допомогою суфіксів і префіксів. Діти цього віку правильно вживають дієслова теперішнього, минулого,  майбутнього часу (сидів, сиджу, сидітиму),  наказову форму (сядь), ступені порівняння прикметників (великий, більший, найбільший).

Діти 6-го року життя здатні будувати речення різного типу (прості, складносурядні та складнопідрядні), використовуючи сполучники, сполучні слова та пряму мову. Старші дошкільники можуть оцінити правильність мовлення оточуючих, а саме: помітити і виправити граматичні помилки у власному мовленні, а також у мовленні інших дітей та дорослих.

Якщо у дитини несформована певна граматична категорія, слід застосувати логопедичні ігри та вправи з різними формами завдань. Під час логопедичних ігор та вправ для формування граматичної компетентності рекомендуємо використовувати іграшки, або спеціально підібрані малюнки та подавати завдання за принципом «від простого до складного».

 

Теги: Розвиток мовлення, Граматика

Читайте також:

Знайти логопеда

Знайти

Публікація на сайті

Бажаєте додати матеріал на сайт?

Публікація

Розсилка

Бажаєте бути в курсі всіх новин?

Написати нам